Начало Богословие Проблемът му е, че вярва в друг бог

Проблемът му е, че вярва в друг бог

от Сретение.Бг

Напоследък у нас зачестиха свободните трактовки по въпросите на вярата, поради което предлагаме кратка беседа на иерей Даниил Сисоев относно заблужденията на един дългогодишен професор в МДА. Те включват някои от вихрещите се у нас заблуждения.

Става дума за Алексей Илич Осипов –  Доктор по богословие, модернист, поддръжник на икуменизма, който от години разпространява следните еретически възгледи:

1.Осипов отхвърля, че Иисус Христос е Изкупител, твърдейки че Христос не е умрял за нашите грехове, а е преодолял собствените си грехове. Отхвърля, че Христос е заплатил нашия дълг за нас.
2. Твърди, че Христос е спасил в ада всички без изключение.
3. Твърди, че Христос пребивава в ада и до днес… спасява хората и тези, които не са познавали Христос по време на земния си живот отиват в ада, където Той ги обръща (във вярата), кръщава ги и ги изпраща на небето.
4. Твърди, че в кръщението човек не се очиства от първородния грях, затова Осипов препоръчва да не се кръщават децата. За Осипов кръщението не е ново (духовно) раждане…
5. Отхвърля че се причастяваме с Тялото и Кръвта на Господ Иисус Христос.
6. Отхвърля, че в изповедта се прощават греховете. „Могат да бъдат простени, но могат и да не бъдат. И даже свещеникът да ги прости, това не означава, че Бог ще ги прости“. В действителност Бог ги прощава, когато свещеникът ги прости (при условие на искрено разкаяние). За Осипов свещеникът е един вид нравствен учител, а не този, на когото е дадена власт да прощава.
7. Не признава жертвения характер на Евхаристията.
8. Осипов твърди, че на Страшния Съд Бог ще търси възможност да спаси човека. А знаем, Евангелието говори точно противоположното: много хора ще поискат да влязат в Царството но няма да могат защото вратите ще бъдат затворени за тях.
9. Следващ пункт. Осипов твърди, че при възкресението на мъртвите Христос ще възстанови не само тялото, но и волята на човека.
10. Той отхвърля съдебния характер на Страшния Съд твърдейки, че човек наказва сам себе си и че Бог няма да съди човека.

Съгласно Осипов, Бог не е Въздаятел и не е Съдия. Бог не е, според Осипов, праведен и любовта Му не е тази, която ние познаваме. Той не е и Творец, според Осипов, защото професорът е еволюционист. Съгласно Осипов, Христос не е Изкупител, не е Спасител, не е Съдия.

Главният проблем на Осипов е че той вярва в друг бог (бел. ред. също както един наш известен поет). И това е всичко.

„Но как тогава да вярваме на богословите? Всичко е толкова сложно!питат вярващите, чувайки всичко това. На което о. Даниил отговаря: „Съществуват официални документи на Църквата. Ориентирайте се от тях. Четете Катехизиса“.

Перечисление заблуждений Осипова (о. Даниил Сысоев), YouTube канал: ДАНИИЛ СЫСОЕВ

0 коментар
0

Още по темата