Начало Тържество на ПравославиетоПравославен свят Де ти е, аде, победата

Де ти е, аде, победата

от Сретение.Бг

Когато изповядваме Христовото Възкресение, нека никога не забравяме, че Този, Който възкръсна, не беше някой от многобройните учители, които е раждал човешкият род, а беше Самият Божи Син, Богочовекът Иисус Христос, Месията, за Когото свидетелства и цялото Писание (1Кор. 15:3-4)…

***

Явявайки се пред учениците Си в продължение на четиридесет дни след Своето славно Възкресение, Господ обеща: “Аз съм с вас през всички дни до свършека на света” (Мат. 28:20). А това не означава нищо друго, освен че Църквата, която Той придоби с кръвта Си (Деян. 20:28), ще живее винаги със силата на Неговото Божествено присъствие и ръководство, че няма да се поклати дори пред самите адови порти (срв. Мат. 16:18). В тази Църква и днес живеем и се спасяваме…

***

Чрез непослушанието на Адам сме загубили рая, а сега чрез послушание във вярата, съхранявана от Църквата, ни се открива входът на рая.

***

Светите апостоли, мъченици и всички повярвали в Христовото Възкресение разпространиха евангелското благовестие по цялата земя и не се уплашиха да понесат мъки, затвор, страдания, та дори и смърт. В името на тази вяра Църквата е дала много мъченици, които проляха кръвта си във време, когато тя бе гонена и угнетявана.

***

Сменят се епохи, раждат се и умират всевъзможни човешки учения, появяват се и изчезват всевъзможни “учители” и “спасители”, а вестта за Христовото Възкресение все така продължава да пленява сърца и умове. Да напомня на нас, верните на обещанието, че ни е приготвен дом на небесата, в Царството на Отца, Който изпрати Своя единороден Син, щото “всякой, който вярва в Него, да не погине, а да има живот вечен” (Йоан. 3:16).

***

Вярата ни трябва да бъде по-силна, за да не бъдем съблазнени от някои, предлагащи ни други мирогледи. Възкръсналият Спасител е сред нас като Слово Божие. Той ни говори непрестанно из страниците на светото Евангелие и от всички църковни амвони, Той е светото Причастие, което дава сила и живот на нашите души, устремени към съвършенството на злачните простори на Царството Небесно.

***

Възлюбени, в днешно време множеството рани на човечеството: войни, тероризъм, глад, мизерия, всеобща финансова криза, бедствия, подлагат вярата ни на изпитание, но именно страданията и смъртта на Иисус Христос и Неговото преславно възкресение правят вярата ни крепка и непобедима.

***

Никога не ще бъде преборена Църквата, която е невеста Христова. Затова сега, когато отново с душа и сърце тържествуваме Възкресението Христово, ставаме свидетели на това, което “око не е виждало, ухо не е чувало и човеку наум не е идвало”, и с пасхална сила казваме: “Къде ти е, смърте, жилото? Къде ти е, аде, победата? Възкръсна Христос и животът тържествува…”

***

Нека Победителят на ада да победи нашите грехове, да ни удостои с мир, истина и праведност и като Жених на Църквата да премахне от нея всеки разкол, ерес, схизма и лъжеучение, отдалечаващи верните от чистата радост на Възкресението и пасхалната истина, която единствено озарява целия мрак на нашия живот и ни указва пътя към необятния простор на Божия рай.

***

В наша власт е да живеем според спасителната Православна вяра и достойно да се възползваме от щедро предоставената ни от Христа, чрез Неговата преславна победа, възможност да бъдем истински „съграждани на светиите и свои на Бога“.

Из Патриаршеско и Синодално Пасхално послание през годините

0 коментар
0

Още по темата