Начало Тържество на ПравославиетоЦърковно изкуство Иконографията на Възкресение Христово

Иконографията на Възкресение Христово

от Сретение.Бг

Непостижимият за нас хората момент на Христовото Възкресение не е описан в Евангелието. В Евангелието се говори за силен трус и отместване на камъка от входа на погребалната пещера, но как е станало самото възкресение, какъв е бил видът на възкръсналия Спасител, как Той е станал от гроба – остава съкровена тайна.

Светите отци на Църквата (V – IX век) не дръзват да надникнат в тази тайна. Те разглеждат в дълбочина само това, което ни е открито и въз основа на техните трудове възниква композицията, наречена „Сошествие во ад“ („Слизане в ада“). Това е богословска, дълбокосъдържателна, достъпна за непосредствено разбиране композиция.

На най-древната миниатюра е изобразен ада, над който стои Сам Победителят на ада, извеждащ Адам, Ева и праведниците от гробовете. В някои от изображенията под разбитите адови врати се вижда фигурата на княза на мрака.

По-късно композицията се доразвива. В центъра на иконата между две скали е изобразен Господ Иисус Христос в сияние, ореол от светлина, стъпил на разбитите адови врата. В лявата Си ръка Той държи свитък. На някои икони това е парче от разкъсан свитък, на което пише: „Грехът на Адам“; другата част от свитъка с надпис „Престъпление“ е в ръцете на сатаната, който вързан, лежи заедно с войнството си на дъното на ада.  Адът се изобразява във вид на огромна пещера. Там са и неразкаялите се грешници, чиито живот и дела не са съответствали на Божия закон; съответно те не са получили спасение.

С дясната Си ръка Христос е хванал ръката на Адам и го извежда от гроба. Ева и множество праведници протягат ръце към Избавителя. Това са спасените от Христос пророци, царе, праведници, които с живота си са засвидетелствали любовта си към Бога. В горната част на иконата са изобразени ангели, единият от които държи Кръст – оръдието на победата.

След отпадането на Рим от вселенското Православие, през XII век на запад се появявят опити да се изобрази Христовото възкресение от чисто външната му страна – излизането на Спасителя от гроба. В тези изображения няма и следа от богословска мисъл, те дори не отразяват историческата истина. Именно защото външната страна на Възкресението е непостижима за хората, тя остава скрита от човешките погледи и няма външни свидетели. В споменатите своеволни разработки на различни художници, е изобразен Христос, който излиза от гроба с жезъл в ръка или пък с трънен венец на главата е стъпил с единия крак извън гроба. В някои варианти Ангели съдействат за възкресението Му (в творчеството на Тинторето) или Христос е изобразен реещ се във въздуха със знаме в ръка (при Джото). Най-известна е композицията „Възкресение“ на немския художник Бърнард Плокхорст.

На нея възкръсналият Христос е изобразен в бяла погребална плащаница със знаме в ръка. Той стои на облак над каменна гробница. Под облака и около него виждаме обичайните за западното изкуство голи ангелчета с крилца*. Едно от тях избутва облака от гробницата. Отляво е застанал Ангел с палмова вейка в ръка, коленичил на камък…  Вариант на същото изображение създава и Нестеров, който изобразява Възкръсналия Христос с вдигнат високо кръст в знак на победата над смъртта, в погребални пелени, сякаш свличащи се от Него. Той върви сред лилии, в далечината се вижда вече отворената гробна пещера…

В тези и подобните им безчислени художествени варианти на Христовото Възкресение авторите гледат на това най-велико събитие само от външната му страна. Измежду художниците, единствено В.М.Васнецов дълбоко изучава и сериозно оценява съдържанието, църковността и дълбочината на богословието на древната иконопис.

В началото на XX век той създава величествената картина на слизането на Христос в ада. Но той остава неразбран и недооценен, тъй като по негово време общото внимание и оценка на картината са насочени единствено към външната ѝ страна.

По труда на монахиня Иулиания (М. Н. Соколова), „Труд иконописца“, Св.-Троиц. Сергиева лавра, 1998.

* На Православните икони Ангелите винаги се изобразяват като красиви юноши в знак на тяхната духовна красота. Крилата им означават това, че те бързо изпълняват Божията воля. Бог ги е дарил с по-висши сили и способности, отколкото човека. Техният ум е по-съвършен от нашия. Съответно западните изображения по никакъв начин не съответстват на учението на Църквата.

0 коментар
0

Още по темата